Ulusal ve uluslararası dergilerde ve toplantılarda sunulan & basılan makaleleri.

A

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • A.1 ARSLAN AYDIN, GÖRMELİ GÖKAY (2018). Using intra-articular tranexamic acid in total knee replacement surgery with and without bleeding control: a prospective randomized double blind study. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 22(18), 6127-6132, Doi:10.26355/eurrev_201809_15952
 • A.2 ARSLAN AYDIN, KOCA TUBA TÜLAY, UTKAN ALİ, SEVİMLİ REŞİT, AKEL İBRAHİM (2016). Treatment of Chronic Plantar Heel Pain With Radiofrequency Neural Ablation of the First Branch of the Lateral Plantar Nerve and Medial Calcaneal Nerve Branches. The Journal of Foot and Ankle Surgery, 55(4),767-771, Doi: 10.1053/j.jfas.2016.03.009
 • A.3 ARSLAN AYDIN, UTKAN ALİ, KOCA TUBA TÜLAY (2016). Results of a compression pin alongwith trochanteric external fixation in management of high risk elderly intertrochanteric fractures. Indian Journal of Orthopaedics, 50(6), 636-640, Doi: 10.4103/0019-5413.193479
 • A.4 POLAT METİN, ARSLAN AYDIN, UTKAN ALİ (2017). External fixation versus hemiarthroplasty in unstable intertrochanterichip fractures of the elderly. Acta Orthopaedica Belgica, 3(83), 351-359
 • A.5 KOCA TUBA TÜLAY, TANRIKUT EMRULLAH, ARSLAN AYDIN,ÇİLEDAĞ ÖZDEMİR FİLİZ (2016). The effect of fibromyalgia syndrome to gravidity, parity and duration of breastfeeding A prospective study from Turkey. Pakistan Journal of Medical Sciences, 32(3), 545-549,Doi:10.12669/pjms.323.9574
 • A.6 ARSLAN AYDIN, UTKAN ALİ, ÖZKURT BÜLENT (2018). Are unilateral or staged bilateral total knee arthroplasty really saferthan simultaneously bilateral TKA, or is it a myth? Acta Orthopaedica Belgica, 2018 Jun;84(2):192-202
 • A.7 ARSLAN AYDIN, ÇUĞLAN BİLAL, ÖZKURT BÜLENT, UTKAN ALİ, KORKMAZ MEHMET FATİH, KOCA TUBA TÜLAY, SEVİMLİ REŞİT (2018). Is it Possible to Recover Cardiac Functions After Total Knee Arthroplasty? The Open Orthopaedics Journal, 12(1), 261-268, Doi:10.2174/1874325001812010261
 • A.8 ARSLAN AYDIN (2018). Using Tibia Proximal Cut Autograft in Advanced Varus Knee Deformity in Total Knee Arthroplasty Outcomes Compared to the Control Group. The Open Orthopaedics Journal, 12(1), 405-410, Doi: 10.2174/1874325001812010405
 • A.9 KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN, ÖZDEMİR FİLİZ, ACET GÜNSELİ (2017). Clinical features of patients diagnosed with degenerative rotator cuff tendon disease: A 6-month prospective definitive clinical study from turkey. Journal of Physical Therapy Science, 29(8), 1433-1437, Doi:10.1589/jpts.29.1433
 • A.10 BAŞER MEHMET YAVUZ, ARSLAN AYDIN, UTKAN ALİ, ÖZKURT BÜLENT (2018). Factors affecting the results of tibial pilon fractures treated with open reduction internal fixation. Medicine Science International Medical Journal, 7(1), 58-61, Doi: 10.5455/medscience.2017.06.8746
 • A.11 UTKAN ALİ, KOÇAK BURAK, CERİTOĞLU KUBİLAY UĞURCAN, ARSLAN AYDIN, ÖZKURT BÜLENT(2018). Factors Affecting Outcomes of Adult Forearm FracturesTreated by Locking Compression Plate. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(1), 464-478
 • A.12 KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN, ÖZDEMİR FİLİZ, BERK EJDER (2018). The importance of red cell distribution width and neutrophil-lymphocyte ratio as a new biomarker in rheumatoid arthritis. The European Research Journal, Doi: 10.18621/eurj.376346
 • A.13 SEVİMLİ REŞİT, ARSLAN AYDIN, DUMAN YÜCEL, KORKMAZ MEHMET FATİH, ERDEM MEHMET NURİ (2018). Clinical features and follow-up results of the patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in orthopedic practice. Medicine Science International Medical Journal, 7(1), 162-165, Doi: 10.5455/medscience.2017.06.8744
 • A.14 ARSLAN AYDIN, POLAT METİN, CILIZ ASIM, UTKAN ALİ (2015). Immediate Knee Joint Range of Motion after Stable Fixation of Tibial Plateau Fractures. Open Journal of Orthopedics, 5(7), 198-207, Doi: 10.4236/ojo.2015.57027

B

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 • B.1 ARSLAN AYDIN (2018). Stem Cell Treatments In Orthopaedics. 2. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, 191-192, (Özet bildiri)
 • B.2 KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN (2018). Serebral Palsi’li Çocuklarda Anne Eğitim Düzeyi ve Doğum Şeklinin Motor Gelişim Basamaklarına Etkisi. Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy Ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 105, (Özet bildiri)

D

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • D.1 ARSLAN AYDIN (2018). Comparison of different grafting techniques in open wedge High Tibial Osteotomy in terms of bone healing and functional outcomes. Annals of Medical Research, 25(4), 549-552, Doi: 10.5455/annalsmedres.2018.06.117
 • D.2 SEVİMLİ REŞİT, ASLANTÜRK OKAN, ERTEM KADİR, HARMA AHMET, GÖRMELİ GÖKAY, ARSLAN AYDIN (2018). An investigation of infection rate and seasonal effect level in total joint replacement cases. Medicine Science International Medical Journal, 7(1), 210-213, Doi:10.5455/medscience.2018.07.8745
 • D.3 GÜLBAHÇE KEMALETTİN, ARSLAN AYDIN, UTKAN ALİ, KÖSE CEM CÜNEYT, ÖZKURT BÜLENT (2018). Total hip arthroplasty performed in secondary hip osteoarthritis caused by hartofilakidis type 2 and type 3 developmental dysplasia of the hip evaluation of outcomes and comparison of clinical scores of these two types. Medicine Science International Medical Journal, 7(2), 378-382, Doi:10.5455/medscience.2018.07.8787

E

 • E.1 ARSLAN AYDIN, SEVİMLİ REŞİT (2018). Açık Kamalı Yüksek Tibial Osteotomide Distal Fragman İçindeki Spongioz Kemiğin Osteotomi Boşluğuna Kaydırılması Tekniği 2 yıllık takip sonuçları. XIV. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi
 • E.2 ARSLAN AYDIN (2018). Total Diz Artroplastisi sonrasında obez hastalarda vücut kitle indeksinde azalma olur mu? 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, 64-65
 • E.3 ARSLAN AYDIN (2018). Peptik ülser ile periprostetik kırıklar arasında ilişki var mıdır? 1.Gastrointestinal Araştırma Kongresi, 514
 • E.4 KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN (2018). İnme hastalarında tam kan sayımı parametreleri fonksiyonel seviyeyi gösterir mi? 11. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, 15

 

G

Diğer yayınlar :

 • G.1 MAKALE Vaka Takdimi : ARSLAN AYDIN, UTKAN ALİ, KOCA TUBA TÜLAY (2015). Stress Fracture of Bilateral Distal Tibia Provoked by Stair Climbing. Case Reports in Clinical Medicine, 4(10), 337-341, Doi: 10.4236/crcm.2015.410067(Vaka Takdimi)
 • G.2 MAKALE Vaka Takdimi : UTKAN ALİ, AGAR ANIL, CERİTOĞLU KUBİLAY UĞURCAN, ARSLAN AYDIN, KOÇAK BURAK (2016). A case with complicated brachial plexus block mistaken for tourniquet paralysis reminding the importance of communication and collaboration in teamwork. International Journal of Medical and Health Sciences, 5(1), 49-51.(Vaka Takdimi)
 • G.3 MAKALE Vaka Takdimi : KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN (2015). Current Approach to Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis: Case Report of Hiperimmunglobulin E Syndrome Developed Juvenile Idiopathic Arthritis. Open Journal of Rheumatology and Autoimmune Diseases, 5(03), 62-67, Doi: 10.4236/ojra.2015.53011(Vaka Takdimi)
 • G.4 MAKALE Vaka Takdimi : DEMİREL ADNAN, BAYKARA MURAT, KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN (2018).The Case of Acute Cerebral Infarction Presented with Only Clonus. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 401-406.(Vaka Takdimi)
 • G.5 MAKALE Vaka Takdimi : KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN (2014). A case of thoracic psammomatous and meningothelial subtype meningioma presenting with atypical low back pain and sciatica. The journal of Clinical Medicine of Kazakhstan, 4(34), 61-65.(Vaka Takdimi)
 • G.6 MAKALE Vaka Takdimi : KOCA TUBA TÜLAY, BAĞLAN TOLGA, ARSLAN AYDIN (2016). A case of Paraneoplastic Sclerodermiform Syndrome due to Papillary Thyroid Carcinoma with Myasthenia gravis.International Journal of Medical and Health Sciences, 5(3), 184-186.(Vaka Takdimi)
 • G.7 MAKALE Derleme Makale : KOCA TUBA TÜLAY, BAĞLAN TOLGA, SARAÇ GÜLBAHAR, ARSLAN AYDIN (2015). Soğuk Hasarı ve Perniosis (Mayasıl)Cold Injury and Perniosis (Chilblain). Archives Medical Review Journal, 24(4), 463-471.(Derleme Makale)
 • G.8 MAKALE Editöre Mektup : KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN (2015). The Classification of Congenital Hand Abnormalities Konjenital El Anomalilerinin Sınıflandırılması. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 22(4), 282-283.(Editöre Mektup)
 • G.9 BİLDİRİ : ARSLAN AYDIN, POLAT METİN, CILIZ ASIM, UTKAN ALİ Immediate Knee Joint Range Of Motion After Stable Fixation Of Tibial Plateau Fractures.17th EFORT Congress, 72148062066-1046-19
 • G.10 BİLDİRİ : POLAT METİN, ARSLAN AYDIN, UTKAN ALİ Intertrochanteric Hip Fractures In Elderly Patients Treated With External Fixation Or Hemiarthroplasty: Assessment Of Mortality And Function. 17th EFORT Congress
 • G.11 BİLDİRİ : ARSLAN AYDIN, KOCA TUBA TÜLAY, UTKAN ALİ, SEVİMLİ REŞİT, AKEL İBRAHİM Treatment Of Chronic Plantar Heel Pain With Radiofrequency Neural Ablation Of The First Branch Of The Lateral Plantar Nerve And Medial Calcaneal Nerve Branches. 17th EFORT congress
 • G.12 BİLDİRİ : SEVİMLİ REŞİT, ARSLAN AYDIN, DUMAN YÜCEL, KORKMAZ MEHMET FATİH, ERDEM MEHMET NURİ Clinical features and follow-up results of the patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). 20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress
 • G.13 BİLDİRİ : BERK EJDER, KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN Adolesanlarda Sportif Ve Sanatsal/Hobi Aktivitelerine Katılımın Somatoform Yakınmalarla İlişkisi. Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, 107
 • G.14 BİLDİRİ : ARSLAN AYDIN, KIVILCIM HAKAN, GÜVEN KUBULAY, BULGAK FARUK, DOĞAN ERDAL, ARI MURAT Kronik Plantar Fasiit Tedavisinde Radyofrekans ile ablasyon Steroid uygulaması başarılıdır.. 24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 145-146
 • G.15 BİLDİRİ : POLAT METİN, ARSLAN AYDIN, UTKAN ALİ Eksternal Fiksatör veya hemiartroplasti uygulanmış intertrokanterik kırığı olan ileri yaşlı hastaların mortalite ve fonksiyonel açıdan değerlendirilmesi.. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 277
 • G.16 BİLDİRİ : ARSLAN AYDIN, UTKAN ALİ, ÖZKURT BÜLENT Unilateral veya Aşamalı Bilateral Total Diz Protezi uygulamaları Tek Seans Bilateral uygulamadan daha mı güvenlidir? Yoksa bu yanlış bir kanı mı? 26. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 130
 • G.17 BİLDİRİ: ARSLAN AYDIN, GÖRMELİ GÖKAY Total Diz Artroplastisinde Topikal Traneksamik asit kullanımı prospektif randomize çift kör çalışma.27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,18
 • G.18 BİLDİRİ : GÜLBAHÇE KEMALETTİN, ARSLAN AYDIN, KÖSE CEM CÜNEYT, UTKAN ALİ, ÖZKURT BÜLENT Hartofilakidis tip 2 ve tip 3 gelişimsel kaça displazisine sekonder kalça osteoartritinde Total kalça artroplastisi Sonuçların değerlendirilmesi ve bu iki tipin klinik skorlarının karşılaştırılması. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 205
 • G.19 BİLDİRİ : KOCA TUBA TÜLAY, ARSLAN AYDIN, ÖZDEMİR FİLİZ, BERK EJDER The İmportance of Red Cell Distribution Width (RDW) and Neutrophil–Lymphocyte Ratio (NLR ) AsA New Biomarker in Rheumatoid Arthritis. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2018, 217
 • G.20 BİLDİRİ : UTKAN ALİ , IĞDIR VOLKAN, ARSLAN AYDIN, ŞEN ESMER TÜLİN, ÖZKURT BÜLENT Tek bir boyut distal femur plak seti ile yapılacak tespitte her femurda optimum uyum sağlanabilir mi? Yirmi dört kadavra kemiğinde pilot çalışma ve yeni bir ölçüm metodunun önerilmesi. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 80 (En iyi sözlü bildiri ödülü)

Üniversite Dışı Deneyim

 • Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özel Muayenehane, 2019
 • Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özel Elit İstanbul Tıp Merkezi, (Hastane), 2017-2019
 • Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özel Avcılar Anadolu Hastanesi, (Hastane), 2016-2017 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Malatya Devlet Hastanesi, (Hastane), 2009-2016

Sertifika

 1. 5.Spor Travmatolojisinde Dizde İleri Cerrahi Teknikler Uygulamalı Eğitim Toplantısı(TOTBİD), kadavra diseksiyonu ile pratik uygulama, 06.04.2019-07.04.2019, Sertifika(Ulusal)
 2. 14. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) kongresi, Artroskopi ve Diz Cerrahisi, Gloria Kongre Merkezi Belek, Sertifika, 02.10.2018 -06.10.2018 (Ulusal)
 3. 2. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Genel Akademik Çalışmalar, Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Sertifika, 20.09.2018 -22.09.2018 (Uluslararası)
 4. 2. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Gastrointestinal Sistem, İnönü Üniversitesi, Sertifika, 21.09.2018 -22.09.2018 (Ulusal)
 5. 11. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi, Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji, Radisson Blu Otel İstanbul Şişli, Sertifika, 30.03.2018 -31.03.2018 (Ulusal)
 6. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, Gastrointestinal Sistem Cerrahisi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Sertifika, 10.03.2018 -10.03.2018 (Ulusal)
 7. Prof.Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Serebral Palsi ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi, Serebral Palsi, Hilton Kozyatağı İstanbul, Sertifika, 23.02.2018 -24.02.2018 (Uluslararası)
 8. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ortopedi ve Travmatoloji, Sueno Belek Kongre Merkezi, Sertifika, 24.10.2017 -29.10.2017 (Ulusal)
 9. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ortopedi ve Travmatoloji, Sueno Belek Kongre Merkezi, Sertifika, 25.10.2016 -30.10.2016 (Ulusal)
 10. TOTBİD-TOTEK YETERLİLİK SINAVI, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Üyesi, İstanbul, Sertifika, 25.09.2016 -16.10.2016 (Ulusal)
 11. EFORT 17th Annual Congress, Orthopaedics and Traumatology, Geneva, Sertifika, 01.06.2016 -03.06.2016 (Uluslararası)
 12. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ortopedi ve Travmatoloji, Titanik Belek Kongre Merkezi Antalya, Sertifika, 27.10.2015 -01.11.2015 (Ulusal)
 13. 5.Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, Ortopedi ve Travmatoloji, Grand Tarabya Otel, Sertifika,10.04.2015 -12.04.2015 (Ulusal)
 14. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ortopedi ve Travmatoloji, Titanik Belek Kongre Merkezi, Sertifika, 12.11.2014 -16.11.2014 (Ulusal)
 15. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ortopedi ve Travmatoloji, Susesi Kongre Merkezi, Belek, Sertifika, 29.10.2013 -03.11.2013 (Ulusal)
 16. VI. Ortopedi Buluşması ve 3. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, Ortopedi ve Travmatoloji, Susesi Kongre Merkezi Antalya, Sertifika, 19.04.2012 -23.04.2012 (Ulusal)
 17. Hayatı Kolaylaştıran Bilişim Teknikleri, Bilişim Teknikleri, KKTC, Sertifika, 06.11.2010 -07.11.2010(Ulusal)
 18. V. Ortopedi Buluşması ve 2. TOTBİD-AAOS Eğitim Toplantısı, Ortopedi ve Travmatoloji, Mice Kongre Merkezi, Susesi, Sertifika, 21.04.2010 -25.04.2010 (Ulusal)
 19. AAOS 2010 Annual Meeting, Ortopedi ve Travmatoloji, New Orleans, Sertifika, 09.03.2010 -13.03.2010(Uluslararası)
 20. 3. Ortopedi Buluşması TOTBİD, Ortopedi ve Travmatoloji, Sungate Port Royal Beldibi Kemer, Sertifika,12.04.2006 -16.04.2006 (Ulusal)
 21. XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ortopedi ve Travmatoloji, Pine Beach Hotel, Belek, Sertifika, 14.05.2005 -19.05.2005 (Ulusal)

Kurs

 1. Zimmer Biomet Institute ccourse, BioSkils-NexGen Revision Knee Arthroplasty, Belgrad, Kurs, 05.03.2019-06.03.2019(Uluslararası)
 2. Certificate in Medical Aesthetics Training Course in Botinilum Toxin A for Facial Augmentation, Faundation(Level1) and Advenced(Level 2), Knightsbridge Academy, İstanbul, Kurs, 08.04.2018 (Ulusal)
 3. Certificate in Medical Aesthetics Training Course in Dermal Fillers for Facial Augmentation, Faundation(Level1) and Advenced(Level2), Knightsbridge Academy, İstanbul, Kurs, 08.04.2018 (Ulusal)
 4. Ozon Uygulama Sertifika Programı, TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, İstanbul, Kurs, 30.12.2017-21.01.2018(Ulusal)
 5. Proloterapi Sertifikalı Eğitim Programı, TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi, İstanbul, Kurs, 05.08.2017-19.11.2017(Ulusal)
 6. TOTBİD VII. Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme Kursu, Genel Ortopedi, İstanbul, Kurs,02.09.2016 -04.09.2016 (Ulusal)
 7. VII. Gazi Omuz Artroskopisi Kursu, Omuz Artroskopisi, Gazi Üniversitesi Hastanesi, Kurs, 10.01.2014 -11.01.2014 (Ulusal)
 8. Osteoporoz Konulu Rakademi Eğitim Programı, Osteoporoz, Ankara, Kurs, 18.12.2008 -18.12.2008(Ulusal)
 9. XII. İlizarov Kursu, İlizarov uygulamaları, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 04.05.2007 -06.05.2007 (Ulusal)
 10. 16.Diz Eklem Temel Artroskopi Kursu, Artroskopi, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 05.04.2007 – 07.04.2007 (Ulusal)
 11. Bahar Okulu 2006, Spinal Cerrahi, Artroskopik Cerrahi ve Artroskopide Güncel Yaklaşımlar, Antalya, Kurs, 27.04.2006 -30.04.2006 (Ulusal)
 12. TOTBİD artroplasti şubesi II. Artroplasti Temel Kursu, Artroplasti, ANKARA, Kurs, 11.03.2006 – 12.03.2006 (Ulusal)
 13. Bahar Okulu 2005, Spinal Cerrahi, Artroskopik Cerrahi ve Artroskopide Güncel Yaklaşımlar, Antalya, Kurs, 18.04.2005 -20.04.2005 (Ulusal)
 14. Major Ortopedik Cerrahilerde Venöz Tromboemboli Profilaksisi, Major ortopedik cerrahilerde tromboemboli profilaksisi için güncel yaklaşımlar. Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Konuşmalarım, 27.03.2018 -27.03.2018 (Ulusal)

Ödül

1. SÖZLÜ BİLDİRİ : UTKAN ALİ , IĞDIR VOLKAN, ARSLAN AYDIN, ŞEN ESMER TÜLİN, ÖZKURT BÜLENT Tek bir boyut distal femur plak seti ile yapılacak tespitte her femurda optimum uyum sağlanabilir mi? Yirmi dört kadavra kemiğinde pilot çalışma ve yeni bir ölçüm metodunun önerilmesi.(2018) 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 80 (En iyi sözlü bildiri)